ಮನೋವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಗೆಸ್ಟಾಲ್ಟ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯ ನಿರ್ದೇಶನ ಯಾವುದು? ಅವಳ ತಂತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಅಪೂರ್ಣ ಗೆಸ್ಟಾಲ್ಟ್‌ಗಳ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಮತ್ತು ಮುಚ್ಚಿದ ಗೆಸ್ಟಾಲ್ಟ್‌ಗಳ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು.ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದು…

ವಿವಿಧ ಸರಳ ಮತ್ತು ಸಂಕೀರ್ಣ ಭವಿಷ್ಯಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ವಿಧಾನಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ನಾವು ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿಯಲು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ. ಇವು ಜಾತಕಗಳು, ವಿವಿಧ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಪ್ರಕಾರಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ.ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದು…

ಹಾವುಗಳು ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಭಯಾನಕ ಮತ್ತು ಅಹಿತಕರ ಜೀವಿಗಳಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ: ಅವು ವಿಷಪೂರಿತವಾಗಿವೆ, ಅವು ಮನೆಯ ಅತ್ಯಂತ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ತೆವಳುತ್ತವೆ ಅಥವಾ ನೀವು ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ನಡೆದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲುಗಳ ಕೆಳಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದು…