ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವೈದ್ಯರು ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಳ ನಿರ್ವಿಶೀಕರಣ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆಮತ್ತಷ್ಟು ಓದು…